Google+ Followers

Friday, 30 November 2012

Akhlak dan Peribadi Muslim...


Sabda Rasulullah SAW tentang Akhlak

Untuk keamanan, kebahagiaan dan kedamaian hidup di dunia dan Akhirat, 
manusia perlu model atau contoh untuk diikuti. Justeru manusia, walaupun
telah ALLAH bekalkan fitrah ingin mencintai dan dicintai tidak akan dapat 
melakukannya dengan sempurna jika tidak ada contoh. Begitulah rahmat 
dan kasih sayang ALLAH. Sentiasa menunjukkan jalan-jalan keselamatan 
buat hamba- hamba-Nya. Tinggal lagi apakah manusia itu mahu atan 
tidak mahu mencontohinya, itu sahaja.

Maka atas dasar itu dengan rahmat ALLAH, Dia telah mengutuskan seorang
manusia bernama Muhammad bin Abdullah sebagai Rasul-Nya di atas muka 
bumi ini 1400 tahun yang lampau. ALLAH telah lengkapkan Rasul itu dengan 
sifat yang sempurna lahir dan batin. ALLAH telah memelihara peribadinya 
daripada sebarang kesalahan dan cacat-cela, agar dia menjadi contoh yang 
agung kepada manusia lain.

Dengan segala pemeliharaan itu maka jadilah Rasulullah SAW manusia yang
paling tinggi akhlaknya. Sama ada akhlak dengan ALLAH mahupun akhlak 
sesama manusia.

Oleh itu tidak hairanlah jika ALLAH sendiri memuji Rasulullah SAW dalam 
Al Quran dengan firman-Nya:"Sesungguhnya engkau (Muhammad) mempunyai
akhlak yang sangat agung." (Al Qalam: 4)

Al hasil, terbentuklah Rasulullah SAW itu sebagai insan kamil yang menjadi 
lambang segala kebaikan. Nabi Muhammadlah manusia yang paling sempurna. 
Seluruh himpunan sifat baik telah dipakaikan oleh ALLAH pada diri Rasulullah
SAW. Itulah gambaran betapa kasih dan sayangnya Rasulullah SAW kepada
seluruh makhluk. Bukan sahaja kepada manusia bahkan juga kepada binatang. 
Bukan sahaja kepada orang Islam tetapi juga kepada yang bukan Islam. 
Maka atas dasar itulah ALLAH SWT telah menegaskan dalam Al Quran 
bahawa kedatangan Rasulullah SAW itu adalah sebagai pembawa rahmat.

Firman ALLAH:
" Dan tidak Kami utuskan engkau (Muhammad) melainkan untuk rahmat 
kepada sekalian alam." (Al Anbia: 107) .

Rasulullah SAW juga pernah bersabda:
"Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak 
manusia." (Riwayat Malik)

Di sini saya hanya ingin menggambarkan tentang kasih sayang, iaitu satu
aspek daripada akhlak Rasulullah SAW yang sangat perlu untuk manusia. 
Setidak-tidaknya untuk keselamatan mereka di dunia walaupun tidak di 
Akhirat. Kasih sayang Rasulullah SAW terhadap manusia tidak ada 
tandingannya. Mari kita lihat bukti bagaimana dan betapa kasih sayang 
Rasulullah SAW melalui dua sudut.

Jika kita membaca Al' Quran dan meneliti Hadis Rasulullah SAW, maka kita
akan dapati betapa Rasulullah SAW itu sangat pengasih sekalipun kepada 
anak kecil ataupun binatang. Di antara ayat Quran yang menunjukkan 
betapa tingginya rasa kasih Rasulullah SAW itu ialah sewaktu ALLAH 
SWT berfirman: 

"Telah datang kepada kamu seorang Rasul dari kalangan kamu sendiri. 
Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan 
dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap
orang-orang Mukmin." (At Taubah: 128)

Dalam ayat yang lain ALLAH SWT telah berfirman:
"Maka dengan rahmat ALLAH-lah kamu dapat berlaku lemah-lembut dan

kasih sayang pada mereka. "(Ali Imran: 159 )

Allah berfirman lagi:
"Dan jikalau kamu berkasar dan berkeras hati nescaya mereka akan

menjauhkan diri darimu. "(Ali Imran: 159)

Di antara Hadis yang menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Rasulullah

SAW ialah:"Barang siapa yang tidak mengasihi manusia, dia tidak dikasihi 
ALLAH. "(Riwayat At Termizi)

"Kasihilah siapa sahaja yang ada di bumi nescaya akan mengasihi kamu 

siapa-siapa sahaja (malaikat) yang di langit." (Riwayat Abu Daud)

"Sebaik-baik manusia ialah orang yang memberi manfaat pada manusia 

(termasuk meratakan kasih sayang).Sebaik-baik manusia ialah mereka 
yang paling baik akhlaknya (kasih sayang kepada
 orang lain)." (Riwayat At Tabrani)

"Berbaktilah kepada kedua ibu bapa kamu, maka akan. berbakti anak-anak

kamu kepada kamu (termasuk memberi kasih sayang)." (Riwayat Al Hakim)

"Sesungguhnya orang yang paling hampir dengan tempatku di kalangan kamu

ialah yang paling cantik akhlaknya, mereka menghormati orang lain dan 
mereka senang bermesra dan dimesrai.

Orang Mukmin itu ialah yang mudah mesra dan dimesrai, dan tiada kebaikan
pada mereka yang tidak boleh bermesra dan dimesrai. Dan sebaik-baik 
manusia ialah yang banyak memberi manfaat kepada manusia." (Riwayat 
Al Hakim dan Al Baihaqi)

"Sesiapa yang tidak mengasihi orang kecil kami, sedangkan dia tahu

kewajipan sebagai orang besar kami maka bukanlah dia dari golongan
kami." (Riwayat Al Bukhari)

"Siapa yang berbuat baik (beri kasih sayang) kepada anak yatim lelaki atau 
perempuan, adalah aku dan dia di dalam Syurga seperti dua ini (ditunjukkan
dua jarinya yang dirapatkan)." (Riwayat Al Hakim)

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik 
akhlaknya. “ (Riwayat Abu Dawud, Ahmad dan At-Tirmidzi )

“Penyebab utama masuknya manusia ke surga adalah bertakwa kepada 

Allah dan kebaikan akhlaknya. “ ( Riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah )

“Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat 

duduknya dari pada hari kiamat adalah orang yang paling baik 
akhlaknya.” ( Riwayat At-Tirmidzi )

“Saya menjamin sebuah rumah yang paling tinggi tingkatannya di 

syurga bagi orang-orang yang berbudi pekerti. “ ( Riwayat At-Tirmidzi )

“Sesungguhnya orang mukmin dengan akhlaknya yang baik akan 
mendapatkan kedudukan yang sama dengan orang yang (rajin) 
melaksanakan puasa dan shalat malam. “ (Riwayat Abu Dawud)

"Barangsiapa yang menghindari perdebatan dalam keadaan ia bersalah
 nescaya Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di sekitar
syurga. Barangsiapa yang menghindari perdebatan dalam keadaan ia 
benar niscaya Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di 
tengah-tengah surga. Dan barangsiapa yang baik akhlaknya niscaya 
Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di ketinggian 
syurga. (HR.Abu Dawud, Ath-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi).

Rasulullah s.a.w bersabda, maksudnya:
“Manusia yang paling dikasihi Allah ialah orang yang memberi manfaat 
kepada orang lain dan amalan yang paling disukai oleh Allah ialah 
menggembirakan hati orang-orang Islam atau menghilangkan kesusahan 
daripadanya atau menunaikan keperluan hidupnya di dunia atau 
memberi makan orang yang lapar. Perjalananku bersama saudaraku
yang muslim untuk menunaikan hajatnya, adalah lebih
aku sukai daripada aku beriktikaf di dalam masjid ini selama sebulan,
dan sesiapa yang menahan kemarahannya sekalipun ia mampu untuk 
membalasnya nescaya Allah akan memenuhi keredhaannya di dalam 
hatinya pada hari Qiamat, dan sesiapa yang berjalan bersama-sama
saudaranya yang Islam untuk menunaikan hajat saudaranya itu 
hinggalah selesai hajatnya nescaya Allah akan tetapkan kakinya 
(ketika melalui pada hari Qiamat) dan sesungguhnya akhlak yang 
buruk akan merosakkan amalan seperti cuka merosakkan madu.”
(Riwayat Ibnu Abi Dunya)


Allah SWT berfirman :“ Dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat 
itu mencegah dari ( perbuatan-perbuatan ) keji dan mungkar. “ 
( Al-Ankabut :45 )

Subhanallah ! Jika shalat seseorang itu belum mampu mencegah dari 
perbuatan keji dan mungkar, maka shalatnya baru sebatas olah raga. 
Ia telah shalat, namun shalatnya belum memperbaiki akhlaknya. 

Dalam sebuah hadits qudsi Allah SWT berfirman :“ Sesungguhnya Aku 
menerima shalat dari seseorang yang mengerjakannya dengan khusyuk 
karena kebesaran-Ku, dan ia tidak mengharapkan anugerah dari shalatnya 
karena sebagai hamba-Ku (makhluk-Ku), dan ia tidak menghabiskan waktu 
malamnya karena bermaksiat kepada-Ku, menghabiskan waktu siangnya
untuk berdzikir kepada-Ku, mengasihi orang miskin, ibnu sabil, mengasihi 
anda dan menyantuni orang yang sedang terkena musibah.”Ingatlah, bahwa
seluruh aturan syariat Islam terdapat akhlak didalamnya. 

Dapatkah anda menyaksikan adanya hubungan antara ibadah (shalat) dan
akhlak (rendah hati dan kasih sayang)? Ingatlah, jika shalat anda belum 
memberikan nilai-nilai kasih sayang terhadap sesama manusia, maka anda 
belumlah memetik buah shalat anda secara sempurna.

"Sesungguhnya di kalangan kamu yang lebih dikasihi ALLAH ialah 
mereka yang senang bermesra dan dimesrai. Sebaliknya yang 
paling dibenci ALLAH ialah mereka yang suka menabur fitnah dan
memecah belahkan persaudaraan."


Credit: Cahaya Mukmin