Google+ Followers

Friday, 28 September 2012

Definisi mukjizat, karamah, ma'unah, istidraj, sihir
Definisi mukjizat, karamah, ma'unah, istidraj, sihir.


Assalamualaikum Sdr Baharuddin Zainudin,

Berikut merupakan lanjutan perbincangan kita pagi tadi tentang beberapa definisi terkait.

Mukjizat
Mukjizat ertinya sesuatu yang luar biasa bertentangan dengan adat,atau keluar dari batas –  batas faktor yang di ketahui.Manusia awam tidak memilikinya. Di kurniakan kepada nabi danrasul untuk meyakin kan agama yang di bawa bukan ciptaan sendiri tetapi agama ciptaan Allah.Mukjizat juga menjelaskan bahawa Al Quran adalah haq ( Kebenaran ).

Keramat
Keramat ialah sesuatu yang di luar tabi'i yang diberikan kepada seseorang hamba yang soleh ( istilah usuluddin dan falsafah, K.L. DBP.h211).  Keramat iaitu anugerah dari Allah SWT. Ia tidak boleh dikuasai seseorang. 

 Keramat itu ialah kemuliaan Tuhan dalam, menjaga hambanya tetap terjaga.  Yang berlainan antara mukjizat dan keramat ialah mukjizat dikhususkan kepada rasul dan nabi sedangkan keramat adalah dianugerahkan kepada umum orang mukmin soleh.

Keramat banyak berlaku kepada para ulama’ dan orang-orang soleh sejak dahulu hingga kini. Penyelewengan dalam hal keramat ini di Alam Melayu bila kita melihat dari sudu pemujaan terhadap sesuatu.  Umpamanya pemujaan terhadap kubur-kubur yang dianggap wali keramat, perigi yang selalu digunakan oleh orang-orang soleh, keris atau senjata tertentu.


Maunah
Maunah perkara yang luar biasa yang dikurniakan Allah SWT kepada manusia dan merupakan pertolongan kepada orang tertentu (DBP h.246).  orang yang selalu taat kepada Allah SWT akan tehindar daripada bahaya orang yang ingin mengkhianatinya.  Pertolongan Allah SWT itu dikenali dengan Ma’unah tak ubah seperti keramat, Cuma seseorang itu tidak menduga akan mendapat pertolongan Allah SWT dan tidak merasa mempunyai keanehan yang akan terjadi.


Sihir 
Sihir adalah istilah yang merujuk kepada amalan jahat manusia yang dibantu atau disokong oleh jin-jin yang terdiri daripada iblis dan syaitan, yang dilakukan secara tersembunyi dan rahsia, tidak mudah diketahui umum, yang boleh melahirkan berlaku berulang kali.  
Sihir boleh dipelajari dengan menuntut.  Natijah daripadanya tidak boleh dibuktikan dengan akal, tentang bagaimana hal demikian boleh berlaku, atau dibuktikan melalui peralatan moden, kecuali natijah yang member bekas pada jasad. Ayat al-Quran ada menyebutkan hal ini dlam surah al-BAQARAH AYAT 102.


Istidraj
Istidraj Ianya adalah pemberian nikmat Allah kepada manusia yang mana pemberian itu tidak diredhaiNya. Inilah yang dinamakan istidraj.

Tuesday, 18 September 2012

ketelitian dan kesungguhan Imam Bukhari


Iktibar daripada ketelitian dan kesungguhan Imam Bukhari


KISAH teladan tokoh-tokoh memainkan peranan penting dalam sejarah umat Islam. Sumbangan mereka perlu kita hayati dan renungi bersama agar menjadi pembakar semangat bagi kita dan generasi akan datang untuk terus memainkan peranan dan menyumbang kepada kesejahteraan sejagat.
Antara sarjana Islam tersohor, pencinta ilmu yang mengorbankan sebahagian besar hidupnya bagi menjejaki sunah Rasulullah saw dan khazanah ilmunya menjadi rujukan hingga kini ialah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughirah Al-Jafi, atau lebih dikenali dengan nama Imam Al-Bukhari.
Dilahirkan di Bukhara, kini Uzbekistan, pada 194 Hijriah (810 Masihi), beliau merupakan antara ahli hadis tersohor di samping para ahli hadis lain seperti Imam Ahmad Bin Hanbal, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah.
Disebabkan ilmunya yang luas dalam bidang hadis, sebahagian ulama memberinya gelaran 'Amirul Mukminin Fil Hadis' yang bermaksud pemimpin kaum Mukminin dalam ilmu hadis.
Sebagai sarjana Muslim yang pintar dan berdisiplin, Imam Bukhari juga menghasilkan pelbagai karya penulisan meliputi bidang ilmu lain seperti ilmu tafsir, fiqah dan sejarah. Fatwa-fatwanya juga sering menjadi bahan rujukan para ulama hingga kini.
Antara kitabnya yang tersohor adalah kumpulan hadis sahih berjudul Al-Jamik Al-Sahih Al-Musnad Min Hadis Rasulillah saw Wa Sunanihi Wa Ayyamihi atau lebih dikenali dengan nama Sahih Bukhari.
Di dalam komentarnya tentang karyanya ini, beliau pernah diriwayatkan sebagai berkata: "Aku telah menyusun kitab Al-Jamik ini yang dipilih daripada 600,000 hadis selama 16 tahun".
Selama 16 tahun, beliau mengunjungi pelbagai tempat demi menemui para perawi hadis, mengumpul dan memilih hadis tertentu.
Di antara kota yang dilawatinya ialah Basrah, Mesir, Hijaz (iaitu Makkah dan Madinah), selain Kufah, Baghdad sehinggalah sampai ke Asia Barat.
Malah ketika di Baghdad, Imam Bukhari sering bertemu dan berbincang dengan ulama seperti Imam Ahmad Bin Hanbal dan sebagainya. Daripada pengembaraannya, beliau bertemu lebih 80,000 periwayat hadis.
Melalui ratusan ribu hadis yang dihafalnya, Imam Bukhari memilih hadis-hadis sahih menurut kriterianya, yang merupakan kaedah penelitian secara ilmiah dan berstruktur. Ini termasuklah pertimbangan dari sudut sanad (jaluran riwayat) hadis itu, apakah perawinya boleh dipercayai dan dapat diterima daripada sudut keperibadiannya dan kredibilitinya. Selepas penelitian rapi, Imam Bukhari hanya menyertakan 9,082 hadis terpilih dalam kitabnya, Sahih Bukhari.
Imam Bukhari telah membangunkan secara sistematik kriteria-kriteria penentuan kesahihan hadis.
Ini seharusnya memberi kita inspirasi untuk memastikan bahawa umat Islam harus berfikiran secara sistematik dan teratur di dalam segala urusan.
Kita juga sewajarnya perlu mempunyai kecintaan yang sama terhadap warisan peninggalan Nabi.
Sebagai langkah permulaan, kita perlu sekurang-kurangnya mempunyai simpanan kitab hadis seperti Hadith 40 atau kitab Riyadhus Solihin. Kededuanya merupakan himpunan hadis yang disusun Imam Nawawi mengikut tema tertentu.
Kita juga akan dapati bahawa hadis sahih tidak hanya terhad pada Sahih Bukhari, bahkan pada kitab hadis oleh ulama lain juga. Ini akan melahirkan sikap hormat pada pendapat yang berbeza di sisi para ulama, dan tidak cepat menolak atau menyalahkan pendapat yang tidak sealiran dengan kita.
Mudah-mudahan ini akan melahirkan generasi yang kukuh keimanannya, murni hatinya serta diredai Allah swt.
  
Makam Imam Bukhari.Credit: CY Berita

Sunday, 16 September 2012

Cik Siti Aminah


" The tomb of a famous lady, Cik Siti Aminah Tanah Masyhur, lies in the Johor River bank, at Kampung Tembioh, Kota Tinggi."


There is a tomb which I have long wanted to visit but it was only today ( Sunday 16/09/2012) I had the opportunity.

 
   
In Kampung Tembioh, close to the riverbank, we can find the tomb of Cik Siti Aminah. Cik Siti Aminah was a famous lady whose reputation for beauty and intelligence remains until today. She is believed to have come from the family of dignitaries, whose father held the rank of Temenggung or Bendahara. Unfortunately for Cik Siti Aminah, her life was littered with trials and what many would leave at bad luck.

Throughout her life, Cik Siti Aminah was met with the demise of her husbands. This strange but sad fate befell her an incredible total of 99 times, as her first 99 husbands died one after another, as though a curse or spell has been casted upon her. But despite the sad outcome of her marriages, Cik Siti Aminah bravely pushed on and finally found a happy life with her 100th husband. Her strength, faith and perseverance were virtues that serves as a lesson to others.

     

Along the road to Makam Cik Siti Aminah, you might also notice two pillboxes - important concrete structures built by the British during the Second World War which houses machine guns.

 


We hope that in future, local museum at Kota Tinggi could preserve this site as a heritage site for future generations. 

Credit to: Mokhtar Travell & Tours, Johor Tourism, Radzi Sapiee