Google+ Followers

Saturday, 26 January 2013

4 aspek ibadat dekatkan diri dengan Tuhan


Rasulullah SAW bersabda: “Bertafakur sesaat adalah lebih baik daripada beribadat setahun.” (Riwayat ad-Dailani) 

Islam menyediakan suatu jalan yang sempurna untuk manusia beribadat di mana setiap aspek ibadat bersesuaian dengan kekuatan dan keupayaan yang ada pada seseorang. 
Ibadat bukan hanya himpunan amal seperti solat, puasa, haji, doa dan seumpamanya tetapi apa juga perkara yang dilakukan dengan niat atau tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. 


Ibadat terbahagi kepada empat aspek iaitu: 

Ibadat akal – ia dicapai dengan cara berfikir, merenung, mengkaji sesuatu makhluk Allah serta memerhatikan keindahan dan keagungan ciptaan Allah SWT. 

Ibadat jiwa – ia dilakukan dengan adanya sifat khusyuk, tawakal, reda terhadap qada dan qadar, bersyukur, ikhlas, cinta, belas kasihan, al-khauf (takut) dan raja’ (mengharap). Tanpa sifat ini maka sesuatu ibadat itu dikatakan ibadat yang mati dan tidak diterima Allah SWT. 

Ibadat badan – iaitu segala amalan anggota tubuh termasuk segala gerak-geri seperti mata, telinga, mulut, hidung, kaki, tangan dan sebagainya. Termasuk juga segala perkataan dan perbuatan. 
Ibadat harta – iaitu dengan cara mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, memberi nafkah dan mengorbankan harta fi sabilillah, bersedekah dan menyediakan kemudahan untuk orang ramai (wakaf).