Ini sesuai dengan firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan hendaklah kepada Allah saja kamu berserah (bertawakal), jika benar kamu orang yang beriman.” (Surah al-Maidah, ayat 23)

Menggantungkan harapan kepada Allah

Hamba yang benar-benar bertawakal kepada Allah tidak akan menggantungkan harapan dan tidak akan takut kepada selain Allah, ia tidak mencari sesuatu matlamat selain daripada keredaan Allah, tidak meminta ditunaikan hajat kecuali daripada-Nya, tidak menggantungkan keinginan kecuali kepada Allah, tidak memohon sesuatu kecuali kepada Allah.

Kita mesti menyedari kesempurnaan tawakal ialah melaksanakan segala amal usaha yang patut dijalankan tanpa menggantungkan harapan kepada usaha itu, dan hendaklah memutuskan tali temali hati dengannya. 
Sesiapa bertawakal kepada Allah, cukuplah baginya Allah dan Allah akan membimbingnya. Firman Allah SWT bermaksud: “Dan (ingatlah), sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya (untuk menolong dan menyelamatkannya).” (Surah al-Talaq, ayat 3)

Sumber: Buku Mudahnya Meraih Darjat di Syurga