Google+ Followers

Monday, 3 March 2014

Hadis sasaran orientalis timbulkan keraguan

Pendakwah, ulama perlu berpegang kepada sumber sahih, mahir ilmu fiqah

Hadis iaitu segala percakapan, perbuatan dan pengakuan Nabi SAW adalah sumber kedua perundangan Islam. Fungsi hadis sebagai penjelasan hukum kepada al-Quran seperti mengkhususkan maksud ayat al-Quran yang umum.


Hadis juga menjelaskan ayat al-Quran yang maksudnya kabur, mengehadkan maksud ayat yang luas dan menambahkan beberapa hukum mempunyai asasnya dalam al-Quran. 

Al-Qaradawi dalam bukunya Bagaimana Berinteraksi dengan al-Sunah menjelaskan kedudukan hadis dalam Islam dengan mentakrifkan hadis sebagai tafsiran praktis bagi al-Quran, juga sebagai pelaksanaan yang realiti dan unggul bagi Islam.

Manhaj lengkap, sempurna dan seimbang

Ia adalah manhaj yang lengkap dan sempurna, seimbang dan mudah, terpancar dalamnya erti ketuhanan yang utuh, kemanusiaan unggul serta keperibadian berasas. Hal ini menyebabkan umat Islam perlu berinteraksi dengan hadis melalui kefahaman yang betul seperti pemahaman sahabat.

Hadis juga adalah manhaj yang mudah dan rahmat. Tidak ada dalam hadis Nabi Muhamad SAW sesuatu yang menyusahkan manusia dalam urusan agama atau menyulitkan urusan dunia, bahkan Baginda menyifatkan dirinya sebagai rahmat yang diberi petunjuk. 
Hadis Rasulullah SAW disepakati diterima pakai sebagai sumber autoritatif kedua kepada seluruh isi kandungan pengajaran Islam di samping sumber pertama al-Quran. Namun, perlu difahami tidak semua hadis diberi status sebagai sumber kedua kecuali hadis yang mencapai taraf sahih dan hasan diterima sebagai sumber yang sah.

Juruulas kandungan al-Quran
Hadis adalah juruulas kepada kandungan al-Quran jika didapati tidak ada tafsiran diperincikan dalam al-Quran. Contohnya, perintah al-Quran supaya mendirikan solat yang rata-rata dalam al-Quran diungkapkan secara ringkas ‘Dirikanlah sembahyang’. Perincian lanjut kaifiat solat ditunjukkan Rasulullah SAW menerusi perbuatan Baginda.

Gesaan menunaikan zakat diungkap secara ringkas ‘keluarkanlah zakat’. Perincian mengenai zakat mesti dicari dalam hadis. Berdasarkan status hadis dijelaskan tadi, amat wajar ia dijadikan sumber kedua.

Di samping perintah Allah SWT, amat jelas umat Islam perlu mentaati Rasulullah SAW dengan mengikut apa disuruh dan meninggalkan apa dilarang. Sarjana Barat bukan Islam dikenali sebagai golongan orientalis menjadikan bidang ilmu hadis sebagai sasaran untuk menimbulkan keraguan.

Mereka mula menyingkap pandangan ini sejak pertengahan abad ke-19. Golongan orientalis ini berpendirian keaslian hadis sebagai benar-benar ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW perlu ditolak atau paling tidak mesti diragui atau dipertikaikan kesahihannya. 

Antara orientalis yang menolak dan menimbulkan keraguan terhadap hadis ialah Ignaz Goldziher dan pengikutnya seperti Joseph Schacht. Mereka berpendapat hadis tidak boleh dipegang sebagai sumber hukum. 

Hadis dan sunah adalah ajaran palsu yang muncul antara kurun kedua selepas kewafatan Nabi SAW dan kitab hadis seperti al-Bukhari dan Muslim bukan mengandungi kata-kata Nabi, tetapi tekaan dan rekaan pengumpul hadis.

Inilah yang didakwa oleh orientalis yang segelintir orang Islam terpengaruh seperti Dr Ahmad Amin, Ismail Adham dan Abu Rayyah. Ahmad Amin dalam bukunya Fajar al-Islam mendakwa hadis pada zaman Rasulullah SAW tidak dibukukan cuma tersimpan dalam bentuk hafalan perseorangan.

Dengan demikian, timbul pemalsuan dan pendustaan terhadap hadis. Namun, semua bentuk keraguan ini dan penyelewengan mereka ini dijawab oleh Dr Mustafa al-Siba’i dalam bukunya al-Sunah dan kedudukannya dalam Islam dan juga Muhamad Mustafa Azami dalam bukunya Studies in Early Hadith Literature. 

Prof Azami membuktikan ada catatan hadis dalam bentuk buku dengan menyenaraikan 150 orang sahabat yang menyimpannya seperti catatan oleh Abdullah bin Amru bin al-As. Begitu juga pandangan Hamidullah, sejarah mencatat adanya beberapa naskhah tulisan hadis bersifat peribadi daripada beberapa sahabat dan tabiin.

Disiplin hadis

Bekas Dekan Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Prof Datuk Zakaria Stapa, menyatakan hakikat yang terjadi di Barat dalam hubungan dengan disiplin hadis adalah cukup malang dan satu tragedi intelektual amat parah dalam sejarah kesarjanaan Barat.

Teori dan rumusan yang tidak sempurna dan separuh masak dikemukakan Goldziher telah dipakai, didukung dengan taat dan diberi penghormatan tinggi sejumlah sarjana yang datang kemudian.

Hadis menjadi sumber asas dan hubungan kuat dengan fiqah. Oleh itu, fuqaha mesti mendalami ilmu hadis seperti ahli hadis mesti mahir ilmu fiqah. Jurang pemisahan antara kedua-dua pihak mesti dirobohkan seperti banyak dalam kitab fiqah terdapat hadis daif dan palsu. 

Sementara itu, bagi golongan pendakwah, perlu berhati-hati ketika mengambil sesuatu hadis dan mengetahui maknanya yang jelas dan kedudukan hadis itu. Setiap ulama perlu berpegang kepada sumber yang yang dipercayai, bukan hadis yang diragui.

Credit: Dr Mohd Rumaizuddin Ghazali