Google+ Followers

Friday, 21 October 2011

Kesan Ponteng Sekolah-Satu Jenayah Sosial


* amalan kehidupan negatif seperti budaya lepak dan berfaya-foya

*penyalahgunaan dadah,gangsterisme dan perjudian

*kesan kurang baik terhadap sistem pendidikan negara dan
  masa depan generasi muda

*memungkinkan pelajar hilang sifat bertanggungjawab,ketinggalan dalam
  pelajaran dan paling dikhuatiri terbabit dengan kegiatan negatif

*keruntuhan moral generasi muda

*pelajaran pelajar tergendala