Google+ Followers

Wednesday, 3 December 2014

Solat Wusto

 

Solat Wusto : Wusto bererti pertengahan. Solat Wusto bererti solat pertengahan. Jadi Solat Asar adalah solat wusto atau solat pertengahan. Ini berdasarkan firman Allah s.w.t.:

Pendapat yang menyatakan Solat Asar merupakan Solat Wusto ialah berdasarkan dari hadits Ali r.a. : Bahawa Nabi s.a.w. bersabda pada waktu perang Ahzab: “Allah akan memenuhi kubur dan rumah-rumah mereka dengan api neraka, sebagaimana mereka menghalangi kita dari solat wusto sampai terbenam matahari”. (HR Bukhari dn Muslim)

Sedang pada riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Daud berbunyi sebagai berikut : “Mereka menghalangi kita solat Wusto, iaitu solat Asar”.

Pendapat di atas ada kebenarannya, berpandukan penetapan waktu, iaitu sehingga sampai terbenam matahari, sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu solat yang berakhir dengan terbenamnya matahari ialah Solat Asar.